ZEPTEPI


2013年より始動したインディペンデントレーベル。
M.I.U.内に初の直営となるインショップ、ZEPTEPI「CLOSET」を展開している。